Чувствате се удавени в морето от информация? Обадете ни се! Как да купя? » Поддръжка » Документи » Мултимедиа » Термини » Търсене » Карта на сайта » Партньори

Home
HomeHomeTechnologySolutionsProductsOur CustomersAbout us

Home
» Начало » Карта на сайта
Карта на сайта


Начало » Начална страница

   Как да купя? » Информация за осъществяване на покупки от нас
   Документи » Документи, свързани с нашите продукти и услуги
   Мултимедиа » Видео и wallpapers
      За какво служат системите HybSys » Видео
      Бизнесът комуникира » Видео
      Системи HybSys - разширени възможности » Видео
      Системи HybSys - DVR » Видео
   Термини » Термини, използвани в сайта
   Търсене » Търсене в страниците на www.HybSys.bg
   Карта на сайта » Страниците, поместени на нашият сайт
   Условия за ползване » Условията за ползване информацията на нашите сайтове
   Гаранционна политика » Условията за гаранционно и следгаранционно обслужване
   Поддръжка » Поддръжка, консултации и настройки
   HybSys VoIP System Builder » Преценете сами VoIP системата, от която имате нужда
   Новини » Какво ново
      Sangoma » Новини от Sangoma
         Sangoma FlexBRI » Интерфейсна платка FlexBRI
      HybSys » Новини от HybSys
         Лятно предложение » За собственици на хотели и ваканционни комплекси

Технология » Технологии с които работим

   VoIP » Технология за пренос на глас по IP мрежа
      Предимства » Прeдимства на VoIP технологията спрямо традиционната телефония
      Допълнителни възможности » За какво още, освен за VoIP може да използвате сървъра си
      Кога печелите » Кога печелите при инсталация на собствен VoIP сървър в мрежата си
      Отговорът » Телефонна централа или сървър? Отговорът е прост...
      Схеми на свързване » Примерни схеми на свързване
         Самостоятелен офис » Схема на свързване за самостоятелен офис
         Група офиси или магазини » Схема на свързване за група от офиси или магазини
         Корпоративна GSM мрежа » Схема на свързване за корпоративна GSM мрежа
         Телефонни VoIP кабини » Схема на свързване за телефонни VoIP кабини
         Терминиране на трафик » Схема на свързване за терминиране на трафик
         Кол-център » Схема на свързване за кол-център
   Видеонаблюдение » Технология за пренос на видео по IP мрежа
      Предназначение и цели » Предназначение и цели на видеонаблюдението
   Контрол на достъп » Технология за контрол на достъпа и работното време
      PIN контрол » Контрол на достъпа чрез използване на PIN код
      RFID контрол » Контрол на достъпа чрез използване на безконтактна RFID технология
      Биометричен контрол » Контрол на достъпа чрез използване на биометрични данни
      Стъпка по стъпка » Стъпки за проектиране и изграждане на система за контрол на достъпа и работното време
      Интеграция » Интеграция на системата за контрол на достъпа и работното време с другите елементи на HybSys™

Решения » Решенията, които предлагаме

   VoIP » Решения за пренос на глас по IP мрежа
      Наета IP централа » Организации, нуждаещи се от телефонна централа последно поколение, без необходимост от покупка
         Входящи и изходящи линии » Видове, капацитет и използване
         Телефонни номера и номерационен план » Входящи номера, номерационен план, стратегии при изграждане
         Абонати на системата » Хардуер, свързване, добавяне, премахване и редактиране на абонати
         Ограничаване на разговорите » Ограничаване на входящите и изходящите повиквания
         Факс система » Електронна, автоматична факс система
         Гласова поща » Принцип на действие, употреба и манипулации с гласовата поща
         Режими на работа » Режими на работа на централи HybSys
         Гласови менюта » Предназначение, употреба, цел и примери
         Запис на разговори » Запис наразговори, мониторинг в реално време
         Потребителски интерфейс » Някои от възможностите на потребителския интерфейс
      IP Централи » Организации, нуждаещи се от телефонна централа последно поколение
      Кол-център » Организации, нуждаещи се от изграждане и поддръжка на кол-център
      Терминиране на трафик » Организации, нуждаещи се от терминиране на трафик
   Видеонаблюдение » Решения за пренос на видео по IP мрежа
      Локална система за видеонаблюдение » Видеонаблюдение в рамките на даден обект
      Система за отдалечено видеонаблюдение » Видеонаблюдение от разстояние
      Глобална система за видеонаблюдение » Видеонаблюдение на множество обекти
      Видеоконферентна връзка » Видеоконферентна връзка, телемостове
   Контрол на достъпа » Преглед на решенията за контрол на достъпа и работното време HybSys™
      Офиси » Примерна организация за контрол на достъпа и работното време за офис
      Сгради » Примерна организация за контрол на достъпа и работното време за сграда
      Предприятия » Примерна организация за контрол на достъпа и работното време за предприятия
      Хотели » Примерна организация за контрол на достъпа и работното време за хотел

Продукти » Продуктите, които внасяме или произвеждаме

   VoIP » Продукти, използвани в VoIP
      Хибридни сървъри » Прeдимства на VoIP технологията спрямо традиционната телефония
         Серия HybSys 1000 » Хибриден сървър серия HybSys 1000
         Серия HybSys 2000 » Хибриден сървър серия HybSys 2000
         Серия HybSys 3000 » Хибриден сървър серия HybSys 3000
         Серия HybSys 4000/5000 » Хибридни сървъри серии HybSys 4000 и HybSys 5000
         Сравнение на възможностите » Сравнение възможностите на хибридните ни сървъри
      Хардуерни устройства » Хардуерни IP устройства за използване на VoIP
         IP телефони » Хардуерни IP телефони за използване на VoIP
            Модел 1001 » Хардуерен IP телефон HybSys IP1001
            Модел 1002 » Хардуерен IP телефон HybSys IP1002
            Модел 3002 » Хардуерен IP телефон HybSys IP3002
            Модел 3003 » Хардуерен IP телефон HybSys IP3003
            Модел 200 » Хардуерен IP телефон HybSys IP200
            Модел 210 » Хардуерен IP телефон HybSys IP210
            Модел 202A » Хардуерен IP телефон HybSys IP202A
            Модел 202B » Хардуерен IP телефон HybSys IP202B
            Модел 5000 » Хардуерен IP телефон HybSys IP5000
            Модел 6002 » Хардуерен IP телефон HybSys IP6002
            Модел 7002 » Хардуерен IP телефон HybSys IP7002
            Модел 8002 » Хардуерен IP DECT телефон HybSys IP8002
            Модел 8600 » Хардуерен IP Видео телефон HybSys IP8600
            Модел 8800 » Хардуерен IP Видео телефон HybSys IP8800
            Hitachi IP3000 WiFi » Хардуерен IP WiFi телефон Hitachi IP3000
            SoundPoint IP301 » Хардуерен IP телефон Polycom SoundPoint IP301
            SoundPoint IP320/330 » Хардуерен IP телефон Polycom SoundPoint IP320/330
            SoundPoint IP430 » Хардуерен IP телефон Polycom SoundPoint IP430
            SoundPoint IP501 » Хардуерен IP телефон Polycom SoundPoint IP501
            SoundPoint IP550 » Хардуерен IP телефон Polycom SoundPoint IP550
            SoundPoint IP601 » Хардуерен IP телефон Polycom SoundPoint IP601
            SoundPoint IP650 » Хардуерен IP телефон Polycom SoundPoint IP650
            SoundPoint IP670 » Хардуерен IP телефон Polycom SoundPoint IP670
            SoundPoint Expansion » Polycom секретарска конзола
            SoundPoint Color Expansion » Polycom цветна секретарска конзола
            SoundStation IP4000 » Хардуернa IP конферентна система Polycom SoundStation IP4000
            SoundStation IP6000 » Хардуернa IP конферентна система Polycom SoundStation IP6000
            SoundStation IP7000 » Хардуернa IP конферентна система Polycom SoundStation IP7000
            Сравнение на възможностите » Сравнение възможностите на хардуерните ни IP телефони
         IP адаптери » Хардуерни IP адаптери за използване на VoIP
            Модел 100 » Хардуерен IP адаптер HybSys IP100
            Модел 102 » Хардуерен IP адаптер HybSys IP102
            Модел HT-488 » Хардуерен IP адаптер HT-488
            Сравнение на възможностите » Сравнение възможностите на хардуерни ATA IP адаптери
      USB устройства » USB устройства за използване на VoIP
         Телефони » USB телефони за използване с компютър
            CM-01 » USB телефон HybSys CM-01
            EX-03 » USB телефон HybSys EX-03
            EX-B » USB телефон HybSys EX-B
            SX-06 » USB телефон HybSys SX-06
         ATA адаптери » АТА адаштери за използване с компютър
            SkyDect » USB ATA HybSys SkyDect
         Сравнение на възможностите » Сравнение възможностите на нашите USB устройства
      Voice платки » Компютърни PCI и PCI-X платки за терминиране на входящи/изходящи линии в IP мрежа
         Sangoma » Комуникационни платки на Sangoma (Analog, ISDN PRI)
            USB FXO (POTS) » USB FXO за връзка с нормална телефонна линия
            A200 (POTS) » A200(d)/REMORA FXO/FXS аналогови платки за връзка с нормална телефонна линия
            A400 (POTS) » A400(d)/REMORA FXO/FXS аналогови платки за връзка с нормална телефонна линия
            B600 (POTS) » B600(d) Аналогови платки с 4 FXO и 1 FXS порта
            B601D (ISDN PRI,POTS,FXS) » B601D Хибридни платки с 1 ISDN PRI, 4 FXO и 1 FXS порта
            FlexBRI (ISDN BRI, POTS) » FlexXBRI ISDN + Analog платка за връзка с ISDN BRI и аналогови FXO/FXS интерфейси
            A500 (ISDN BRI) » A500(d)/REMORA ISDN платка за връзка с ISDN BRI - 2 до 24 порта
            A101 (ISDN PRI) » A101 ISDN платка за връзка с ISDN PRI - 1 порт
            A102 (ISDN PRI) » A102 ISDN платка за връзка с ISDN PRI - 2 порта
            A104 (ISDN PRI) » A104 ISDN платка за връзка с ISDN PRI - 4 порта
            A104d (ISDN PRI) » A104d ISDN платка за връзка с ISDN PRI - 4 порта, EC - хардуерно
            A108 (ISDN PRI) » A108 ISDN платка за връзка с ISDN PRI - 8 порта
            A108d (ISDN PRI) » A108d ISDN платка за връзка с ISDN PRI - 8 порта, EC - хардуерно
            D100 (Transcoder) » D100 платка за конвертиране на кодеци (transcoding)- хардуерно
         Digium » Комуникационни платки на Digium (Analog, ISDN PRI)
            TDM400P (POTS) » TDM400P - FXO/FXS аналогови платки за връзка с нормална телефонна линия
            TDM2400P (POTS) » TDM2400P - FXO/FXS аналогови платки за връзка с нормална телефонна линия
            TE110P (ISDN PRI) » TE110P - ISDN платка за връзка с ISDN PRI - 1 порт
            TE205P (ISDN PRI) » TE205P - ISDN платка за връзка с ISDN PRI - 2 порта
            TE207P (ISDN PRI) » TE207P - ISDN платка за връзка с ISDN PRI - 2 порта, EC - хардуерно
            TE210P (ISDN PRI) » TE210P - ISDN платка за връзка с ISDN PRI - 2 порта
            TE212P (ISDN PRI) » TE212P - ISDN платка за връзка с ISDN PRI - 2 порта, EC - хардуерно
            TE405P (ISDN PRI) » TE405P - ISDN платка за връзка с ISDN PRI - 4 порта
            TE407P (ISDN PRI) » TE407P - ISDN платка за връзка с ISDN PRI - 4 порта, EC - хардуерно
            TE410P (ISDN PRI) » TE410P - ISDN платка за връзка с ISDN PRI - 4 порта
            TE412P (ISDN PRI) » TE412P - ISDN платка за връзка с ISDN PRI - 4 порта, EC - хардуерно
         Espia » Комуникационни платки на Espia (ISDN BRI, GSM)
            Espia4PBRI (ISDN BRI) » Espia4BRI - ISDN платка за връзка с ISDN BRI линии - 4 порта
            Espia4PGSM (GSM) » GSM - GSM платка за връзка с мобилни линии - 4 SIM карти
         BS » Комуникационни платки на BS (ISDN BRI)
            BN1S0 (ISDN BRI) » BN1S0 - ISDN платка за връзка с ISDN BRI линии - 1 порт
            BN2S0 (ISDN BRI) » BN2S0 - ISDN платка за връзка с ISDN BRI линии - 2 портa
            BN8S0 (ISDN BRI) » BN8S0 - ISDN платка за връзка с ISDN BRI линии - 8 портa
         Сравнение на възможностите » Сравнение възможностите на Комуникационнте платки внасяни от нас
   GSM » GSM Продукти, внасяни от нас
      SMS станции » Получаване и разпращане на SMS съобщения
         SMS 1001 » HybSys SMS станция 1001
         SMS 1002 » HybSys SMS станция 1002
         SMS 1003 » HybSys SMS станция 1003
         SMS 1004 » HybSys SMS станция 1004
         SMS 1005 » HybSys SMS станция 1005
         SMS 1006 » HybSys SMS станция 1006
         SMS 1007 » HybSys SMS станция 1007
         SMS 1008 » HybSys SMS станция 1008
      Аналогови » Аналогови GSM продукти
         GSM Gateways » Аналогови GSM гейтове за връзка към телефонна централа или обикновен телефон
            Модел RL300 » Аналогов GSM гейт за връзка към телефонна централа, обикновен телефон с 1 SIM карта
            Модел RT3000 » Аналогов GSM гейт за връзка към телефонна централа, обикновен телефон с 1 SIM карта
            Модел G100 » Аналогов GSM гейт за връзка към телефонна централа, обикновен телефон с 1 SIM карта
            Модел G101 » Аналогов GSM гейт за връзка към телефонна централа, обикновен телефон с 1 SIM карта
            Модел G102 » Аналогов GSM гейт за връзка към телефонна централа, обикновен телефон с 1 SIM карта
            Модел G103 » Аналогов GSM гейт за връзка към телефонна централа, обикновен телефон с 1 SIM карта
            Модел G104 » Аналогов GSM гейт за връзка към телефонна централа, обикновен телефон с 4 SIM карти
            Модел G108 » Аналогов GSM гейт за връзка към телефонна централа, обикновен телефон с 8 SIM карти
            Сравнение на възможностите » Сравнение възможностите на аналоговите но GSM гейтове
      VoIP GSM » VoIP GSM продукти
         GSM Gateways » VoIP GSM гейтове за връзка по SIP, IAX2, H.323, MGCP или Skinny
            Power Gate 16 » GSM с 16 SIM карти и ISDN PRI
            Power Gate 16V » GSM с 16 SIM карти, SIP и ISDN PRI
            Модел V101 » VoIP GSM гейт за връзка по SIP с 1 SIM карта
            Модел V404 » VoIP GSM гейт за връзка по SIP, IAX2, H.323, MGCP или Skinny с 4 SIM карти
            Модел V408 » VoIP GSM гейт за връзка по SIP, IAX2, H.323, MGCP или Skinny с 8 SIM карти
            Модел V512 » VoIP GSM гейт за връзка по SIP, IAX2, H.323, MGCP или Skinny с 12 SIM карти
            Модел V516 » VoIP GSM гейт за връзка по SIP, IAX2, H.323, MGCP или Skinny с 16 SIM карти
            Модел V620 » VoIP GSM гейт за връзка по SIP, IAX2, H.323, MGCP или Skinny с 20 SIM карти
            Модел V624 » VoIP GSM гейт за връзка по SIP, IAX2, H.323, MGCP или Skinny с 24 SIM карти
            Сравнение на възможностите » Сравнение възможностите на VoIP GSM гейтовете ни
      Телефони » Стационарни GSM телефони
         Desktop GSM » Стационарни GSM телефони
            Модел 200S » Стационарен GSM телефон
            Модел 200SS » Стационарен GSM телефон с възможност за билинг
            Модел 201 » Стационарен GSM телефон с разширени възможности
            Сравнение на възможностите » Сравнение възможностите на стационарните GSM телефони
   Видеонаблюдение » Продукти за осъществяване на видеонаблюдение
      Сървъри » Сървъри за видеонаблюдение и DVR запис
         HybSys HC25 » Видеосървър - 25 кадъра / сек.
         HybSys HC50 » Видеосървър - 50 кадъра / сек.
         HybSys HC100 » Видеосървър - 100 кадъра / сек.
         HybSys HC200 » Видеосървър - 200 кадъра / сек.
         HybSys ZM25 » Видеосървър - 25 кадъра / сек.
         HybSys ZM100 » Видеосървър - 100 кадъра / сек.
      Камери » Камери за видеонаблюдение
      Платки » Платки за видеонаблюдение и цифров запис
         HICAP » Професионални платки за видеонаблюдение и цифрив запис
            Модел 25 » Професионалан платка за видеонаблюдение - 25 кадъра / секунда
            Модел 50 » Професионалан платка за видеонаблюдение - 50 кадъра / секунда
            Модел 100 » Професионалан платка за видеонаблюдение - 100 кадъра / секунда
            Модел 200 » Професионалан платка за видеонаблюдение - 200 кадъра / секунда
            Сравниение на възможностите » Сравнение възможностите на платки за видеонаблюдение HICAP
   Контрол на достъп » Продукти за осъществяване контрол на достъп и работно време
      Биометрични устройства » Устройства за биометрична оторизация
         HybSys Bio-3000T » Биометрично устройство за контрол на работно време
         HybSys Bio-3000A » Биометрично устройство за контрол на достъп и работно време
         HybSys Bio-5000A » Биометрично устройство за контрол на достъп и работно време
         HybSys Bio-701 » Биометрично устройство за контрол на достъп и работно време с видео
         HybSys SC-103 » RFID устройство за контрол на достъп и работно време
   Автоматизация » Продукти за автоматизация на офиси и сгради
      Din Rail Модули » За монтаж на шина
         AD10 » AD10
         FD10 » FD10
         LD11 » LD11
      X.10 Комбо Пакети » Пакети с модули за автоматизация
         CK13 Activehome Kit USB » CK13 Activehome Kit USB
         CK17 Activehome Kit USB » CK17 Activehome Kit USB
         Do it all Kit USB » Do it all Kit USB
         Easy Touch Home PC USB » Easy Touch Home PC USB
      X.10 Контролери и интерфейси » Контролери и интерфейси за автоматизация
         CM15 Pro » CM15 Pro
         Computer Interface CM11 » Computer Interface CM11
         Интерфейс XM10 » Интерфейс XM10
      X.10 Модули » Модули за автоматизация
         LW11 » LW11
         MS13 » MS13
         MS90 » MS90
         Домашен контрол TM13 » Домашен контрол TM13
         Конвертор B&O към Х-10 » Конвертор B&O към Х-10
         Контролер и конзола за сигурност SC9000 » Контролер и конзола за сигурност SC9000
         Лампов модул LM15 » Лампов модул LM15
         Модул LM12W » Модул LM12W
         Модул за осветление LM12 » Модул за осветление LM12
         Модул за уреди AM12 » Модул за уреди AM12
         Модул за уреди AM12W » Модул за уреди AM12W
         Трансийвър TM13 » Трансийвър TM13
      X.10 Мотори » Контрол на завеси, пердета и щори
         Add-a-Motor Model 80 » Add-a-Motor Model 80
      Камери » Камери за видеонаблюдение
         IP Eye Anywhere 10 » IP Eye Anywhere 10
         IP Eye Anywhere 11 » IP Eye Anywhere 11
         IP Eye Anywhere 20 » IP Eye Anywhere 20
         IP Eye Anywhere 21 » IP Eye Anywhere 21
         IP RoboCam 10 » IP RoboCam 10
         IP RoboCam 11 » IP RoboCam 11
         IP RoboCam 21 » IP RoboCam 21
         IP RoboCam 8 » IP RoboCam 8
         IP RoboCam 8 Wireless » IP RoboCam 8 Wireless
         XCam2 Set - Wireless » XCam2 Set - Wireless
      Микромодули » За вграждане
         AW12 » AW12
         AWM2 » AWM2
         LW12 » LW12
         LWM1 » LWM1
         SWM1P » SWM1P
         TDM4 » TDM4
         TMA4 » TMA4
      Мултимедиа » Аудио и видео трансмитери, рисивъри, IR и др.
         Easy Control 4 » Easy Control 4
         Easy Control 6 » Easy Control 6
         Easy Control 8 » Easy Control 8
         Easy Touch 25 Remote » Easy Touch 25 Remote
         Easy Touch 35 Remote » Easy Touch 35 Remote
         Giga Video 45 » Giga Video 45
         Giga Video 80 » Giga Video 80
         KR22 » KR22
         PowerMid XL » PowerMid XL
         Speaker Anyware 200 » Speaker Anyware 200

Нашите клиенти » Някои от клиентите, които ни се довериха и избраха решения HybSys


За нас » Информация за Хибридни Системи АД

   Контакти » Информация за контакти, представители в страната
   Искате ние да Ви се обадим? » Нямате възможност да се свържете с нас, но ние с Вас - да?
   Вашето мнение е важно за нас - споделете го » Формуляр за обратна връзка - мнения, препоръки и др.
   Счетоводна информация » Банкови сметки, данъчна информация за Хибридни Системи АД
   Търсим да назначим » Търсите работа? Вижте свободните позиции в Хибридни Системи АД
   Станете ни партньор » Търсим представители и дистрибутори в страната и ЕС


» За технологиите, с които
   разполагаме и които могат да
   служат вярно на Вас и
   Вашият бизнес;

» За решенията, които сме
   намерили и чрез които
   постигаме всички удивителни
   възможности, дискутирани
   на тези страници

» За продуктите - внасяни и
   произвеждани от нашата
   компания;

» За многото наши клиенти с
   различен бизнес и размер,
   които ни се довериха.» Телефонна централа
   входящи/изходящи линии
   (неограничен брой)
   обикновени, ISDN BRI,
   ISDN PRI, GSM, VoIP;
   Вътрешни абонати
   (неограничен брой)
   аналогови телефонни
   постове, DECT, GAP,
   IP хардуерни телефони,
   IP софтуерни телефони,
   USB телефони, Asterisk tm

» Видеонаблюдение
   аналогови или IP камери,
   локално или отдалечено
   наблюдение и запис през
   LAN, Internet или VPN

» Контрол на достъпа
   и работното време
   чрез безконтактна
   технология (RFID) - карти,
   ключодържатели, капсули,
   пръстени и др.

» Автоматизация на сгради
   и електрически уреди -
   контрол с дистанционни
   управления, компютърно,
   отдалечен контрол и
   алгоритми през LAN,
   Internet или VPN
HybSys Logo

МНОГО ПРОБЛЕМИ.

ЕДНА СИСТЕМА.
ЕДНО РЕШЕНИЕ.телефонна централа
Национален номер: 0700 300 24 - На цената на едно градско обаждане от цялата страна
e-mail office®hybsys.bg
Web Mail Authorized Personal


Условия за ползване » Гаранционна политика » Поддръжка
Hosted on HybSys 5000 Platform
Хибридни Системи АД, 2006-2017 ©
Информация за контакт с нас Клиентите, които ни се довериха Продуктите, които внасяме или произвеждаме Решенията, които реализираме Технологиите, които използваме Начало