Чувствате се удавени в морето от информация? Обадете ни се! Как да купя? » Поддръжка » Документи » Мултимедиа » Термини » Търсене » Карта на сайта » Партньори

Home
HomeHomeTechnologySolutionsProductsOur CustomersAbout us

Home
» Начало » Решения » Контрол на достъпа » ПредприятияПримерна организация за контрол на достъпа и работното време за предприятие


Означения

  M0 - биометричен четец със скенер за пръстови отпечатъци, клавиатура за въвеждане на PIN, достъп с RFID безконтактни карти
  R0 - RFID четец за безконтактни карти
  M1~MN - биометрични четци със скенер за пръстови отпечатъци, клавиатура за въвеждане на PIN, RFID безконтактни карти, за достъп до съответните сгради, разгледани в предходния пример

План

  R0 - достъп до сградите за съответните им служители, достъп до паркинга; достъп на персонала по поддръжката до обслужваните сгради и паркинга
  М0 - достъп до предприятието - за посетители с RFID карти, дедени им от охраната; за всички останали с пръстов отпечатък, при проблеми - PIN
  Охраната известява по телефона съответна сграда за пристигнал посетител и му предоставя безконтактна карта със съответен достъп; допуска посетители до паркинга и следи за напускането им

Нива на достъп

  Ниво посетител - M0, М1~MN (при желание), след получаване на карта за достъп със съответните привилегии от охраната
  Първо ниво - персонал - R0, M0, локални четци на сградите - от 09:00 до 17:30 всеки работен ден
  Второ ниво - чистачка, поддръжка - R0, M0, локални четци на сградите - от 07:00 до 09:00 всеки работен ден
  Трето ниво - мениджмънт,охрана - R0, M0, локални четци на сградите (пълен достъп)
  Без нужда от контрол на достъпа: няма

При наличието на толкова много четци, възможностите за права на съответния служител са практически неограничени - той може да има достъп до определени сгради/помещения в определени часове, дни от седмиците, месеца; за други сгради периодите да са различни; при отпуска (болест) може да се анулира достъпът му напълно и т.н.

Натрупвана и следена информация от системата за контрол на достъпа и работното време HybSys™

От локалните четци на сградите -определя се работното време, престоя, броя на влизанията и излизанията на персонала. Ограничава съответните нива за достъп по дни и часове на заложеното работно време

От R0 - определя се работното време, престоя, броя на влизанията и излизанията на персонала. Ограничава съответните нива за достъп по дни и часове на заложеното работно време. Следи натовареността на паркинга от служители и посетители.

От М0 - определя се работното време, престоя, броя на влизанията и излизанията на персонала. Ограничава съответните нива за достъп по дни и часове на заложеното работно време. Дава информация за натовареността на сградата и износването (амортизацията) на настилки, офис площи и др.

Постигнати цели и извлечени ползи

 1. Осигурява достъпа на персонал само, когато това е необходимо и определено от мениджмънта
 2. Осигурява гъвкаво увеличаване на работното време при необходимост чрез временни корекции в правилата за достъп
 3. Пълен контрол и статистика върху присъствието (отстъствието) на персонала, работното време, началото и края на работния ден. Статистика по служители, дни, месеци и др.
 4. Алармира при надвишаване на работното време от персонала
 5. Позволява достъпа на посетители (клиенти) с възможност за следене на тяхното движение и престой в сградите, общите помещения и офисите
 6. Висока сигурност (за да достигне до работното си място всеки преминавава през минимум четири контроли, включително физическа)
 7. Ефективен мениджмънт върху предприятието, неговата сигурност и натоварване. Опция за контрол на асансьорите според достъпа на съответния служител/посетител (не може да слезе на етаж, различен от зададения) - споделят клиентите ни
 8. Ефективно и справедливо разпределение на заплащането - закъсняващите и тръгващите си по-рано търпят санкции - споделят клиентите ни
 9. Дисциплиниращ ефект върху планирането на работното време от страна на служителите - споделят клиентите ни
 10. Постигнат увеличен престиж във връзка с използване на върхови технологии в организирането на бизнеса - споделят клиентите ни


Примерна организация за контрол на достъпа и работното време за предприятие
HybSys Logo

МНОГО ПРОБЛЕМИ.

ЕДНА СИСТЕМА.
ЕДНО РЕШЕНИЕ.
телефонна централа
Национален номер: 0700 300 24 - На цената на едно градско обаждане от цялата страна
e-mail office®hybsys.bg
Web Mail Authorized Personal


Условия за ползване » Гаранционна политика » Поддръжка
Hosted on HybSys 5000 Platform
Хибридни Системи АД, 2006-2017 ©
Информация за контакт с нас Клиентите, които ни се довериха Продуктите, които внасяме или произвеждаме Решенията, които реализираме Технологиите, които използваме Начало