Web Analytics

     Как да купя? » Поддръжка » Документи » Мултимедиа » Термини » Търсене » Карта на сайта » Партньори

Home
HomeHomeTechnologySolutionsProductsOur CustomersAbout us

Home
» Начало » Термини
Термини, използвани на сайта

CallerID

Caller Identification - Идентификация на повикващия - изписва телефона и/или името на иницииращия телефонен разговор.

DECT

Digital Enhanced Cordless Telecommunications - Европейски стандарт за безжичен радио пренос на глас с ограничен обхват.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол осигуряващ динамични IP адреси за устройства по мрежата.

DVR

Digital Video Recorder - Специализиран сървър за видеонаблюдение и цифров запис на камери.

FXO

Foreign Exchange Office - Интерфейс за връзка с публичната телефонна мрежа (PSTN).

FXS

Foreign Exchange Subscriber - Интерфейс към който директно може да се свърже обикновен телефонен апарат. Предоставя тон за набиране, звънене,волтаж и др.

GAP

Generic Access Profile Telecom - Определен набор функционалност на DECT слушалка.

GSM

Global System for Mobile Communications - Глобална система за мобилни комуникации.

GSM Gateway

GSM шлюз - Устройство, предоставящо достъп до GSM мрежата посредстом SIM карта.

Analog Telephone Adapter (ATA)

Хардуерен IP аналогов телефонен адаптер - Самостоятелно устройство за VoIP телефония. Включва се в Internet/WAN/LAN мрежа. Работи със стандартни телефонни апарати.

Hardware IP Phone

Хардуерен IP телефон - Самостоятелно устройство за VoIP телефония. Включва се в Internet/WAN/LAN мрежа.

ISDN BRI

Integrated Services Digital Network Basic Rate Interface - Осигурява 2 гласови и един канал за данни.

ISDN PRI

Integrated Services Digital Network Primary Rate Interface - Осигурява 30 гласови (Е1), 24 гласови (Т1) и един канал за данни.

IVR

Integrated Voice Response - Софтуер за комуникация с потребителя посредством тонално набиране (DTMF).

LAN

Local Area Network - Общо название за малка компютърна мрежа, у дома, в офиса, в сградата.

LCR

Least-Cost Routing - Автоматичен избор на най-евтин път на разговора. Избира се телекома с най-ниска цена за направлението.

NT

NT - Network Terminator.

POTS

Plain Old Telephone Service - Осигурява 1 аналогов гласов канал по меден чифт.

PPPoE

Point to Point Protocol over Ethernet - Протокол, симулиращ модемна връзка (dial-up) между две точки с потребителско име и парола. Използва се от някои доставчици на Интернет.

PSTN

Public switched telephone network - Публична телефонна мрежа - пренос на глас по меден чифт (POTS, ISDN).

RFID

Radio frequency identification - Радио честотна идентификация - най-често чрез безконтактна карта и пропусквателно устройство (четец).

SIM

Subscriber Identity Module - Идентификационна пластмасова карта с чип за оторизация в (най-често) GSM мрежа.

SIP

Session Initiation Protocol - Протокол за пренос на глас върху IP платформа.

Software IP Phone

Софтуерен IP телефон - Софтуер за провеждане на VoIP разговори от персонален компютър чрез микрофон и слушалки.

TE

TE - Terminal equipment.

USB Phone

Хардуер за работа със софтуерен IP телефон - Провеждане на VoIP разговори от персонален компютър чрез USB телефона.

Virtual Private Network (VPN)

Виртуална частна мрежа - Осигурява криптиран тунел по публичната IP мрежа с повишена сигурност.

VoIP

Voice Over IP - пренос на глас по TCP/IP протокол.

WAN

Wide Area Network - Общо название за голяма компютърна мрежа, разпростряна в различни държави Internet е пример за WAN.

WEB Interface

WEB интерфейс - Графичен интерфейс, достъпен чрез произволен Internet браузър за настройка и мониторинг на система или устройство.

X.10

X.10 - Протокол за управление на електрически уреди посредством силовата (220V) електрическа мрежа.» За технологиите, с които
   разполагаме и които могат да
   служат вярно на Вас и
   Вашият бизнес;

» За решенията, които сме
   намерили и чрез които
   постигаме всички удивителни
   възможности, дискутирани
   на тези страници

» За продуктите - внасяни и
   произвеждани от нашата
   компания;

» За многото наши клиенти с
   различен бизнес и размер,
   които ни се довериха.» Телефонна централа
   входящи/изходящи линии
   (неограничен брой)
   обикновени, ISDN BRI,
   ISDN PRI, GSM, VoIP;
   Вътрешни абонати
   (неограничен брой)
   аналогови телефонни
   постове, DECT, GAP,
   IP хардуерни телефони,
   IP софтуерни телефони,
   USB телефони, Asterisk tm

» Видеонаблюдение
   аналогови или IP камери,
   локално или отдалечено
   наблюдение и запис през
   LAN, Internet или VPN

» Контрол на достъпа
   и работното време
   чрез безконтактна
   технология (RFID) - карти,
   ключодържатели, капсули,
   пръстени и др.

» Автоматизация на сгради
   и електрически уреди -
   контрол с дистанционни
   управления, компютърно,
   отдалечен контрол и
   алгоритми през LAN,
   Internet или VPN

телефонна централа
Информация за контакт с нас Клиентите, които ни се довериха Продуктите, които внасяме или произвеждаме Решенията, които реализираме Технологиите, които използваме Начало