Web Analytics

     Как да купя? » Поддръжка » Документи » Мултимедиа » Термини » Търсене » Карта на сайта » Партньори

Home
HomeHomeTechnologySolutionsProductsOur CustomersAbout us

Home
» Начало » Продукти » VoIP » Хибридни сървъри » Сравнение на възможноститеХибридни IP централи

 
1000

2000

3000

4000/5000
Абонати 15 25 50 n/a
Паралелни разговори 4-6 8-12 25-30 n/a
VoIP протоколи SIP, H.323, IAX2, MGCP, Skinny
VoIP кодеци g711a, g711u, gsm g711a, g711u, gsm, g729, g723, g726, adpcm, slin, lpc10, ilbc
Видео кодеци n/a h.261, h.263, h.263+
Връзка с PSTN Analog, ISDN BRI, ISDN PRI, GSM
Поддръжка на WEB сървър, FTP сървър, E-Mail сървър, Database сървър, DHCP сървър, VoIP сървър, Shaper, Firewall

Стандартни функции на IP централите, включени в цената
 • Пренасочване на повикване при заето
 • Прехвърляне на повикване (Transfer)
 • Поставяне повикването на задържане (Hold)
 • Kонферентни разговори
 • Идентификация на повикването (Caller ID)
 • Блокиране на повиквания по Caller ID
 • Aвтоматично установяване на факс сигнал
 • Нощен/дневен/празничен/друг режим
 • Отчитане на времетраене/цена на повикване
 • Оторизация за работа в мрежата (от всяка точка на планетата)
 • Видео връзка, телемостове
 • Текстови съобщения между абонатите
 • Неограничен брой вътрешни номера
 • Гласова поща за абонат или група абонати
 • Гласова поща към e-mail/GSM/PDA
 • Съхраняване информация за повикванията в БД
 • Автоматичен запис на всички разговори
 • Запис на част от разговор
 • минимум 6 линии за всеки вътрешен номер / абонат
 • До 6 чакащи повиквания
 • Режими - на разположение, извън офиса, не ме безпокойте, други
 • ФАКС за всеки вътрешен номер и за цялата мрежа; автоматично установяване на факс сигнал
 • Гласови менюта за навигация и информация (IVR)
 • Музика по избор (Mp3) при трансфер (Hold, Transfer)
 • Текст към говор - за динамично генериране на гласови менюта
 • Външни / допълнителни VoIP Gateways за осъществяване на безплатни или евтини международни разговори през Интернет
 • Софтуерни или хардуерни крайни устройства
 • Нощен/дневен/празничен/друг режим на гласови менюта и функционалност на мрежата
 • Отчитане на времетраене/цена на повикване в БД
 • Лимити на вътрешните постове - по време, сума, направление и др.
 • Отдалечено наблюдение, следене на статуса на системата
 • Плюс още много други (над 2000) функции»
Серия 1000

»
Серия 2000

»
Серия 3000

»
Серия 4000/5000

»
Сравнение на възможностите


"
USB устройства

»   


Информация за контакт с нас Клиентите, които ни се довериха Продуктите, които внасяме или произвеждаме Решенията, които реализираме Технологиите, които използваме Начало