Web Analytics

     Как да купя? » Поддръжка » Документи » Мултимедиа » Термини » Търсене » Карта на сайта » Партньори

Home
HomeHomeTechnologySolutionsProductsOur CustomersAbout us

Home
» Начало » Решения » Контрол на достъпа » СградиПримерна организация за контрол на достъпа и работното време за сграда

Общи пояснения

За отделните офиси биха могли да важат локалните правила, показани в примера за контрол на достъпа и работноте време за самостоятелен офис.

При тази схема имаме два варианта - възложителят да е собственик на сградата; собствениците на офиси да организират собствена система за достъп

В първия случай собственика на сградата може лесно да променя правилата за достъп според новия си наемател и да има поглед върху персонала по поддръжката (чистачи, поддържщ персонал), доколкото това е негова грижа.

Във втория случай всичко зависи от договореността между отделните собственици.

Доколкото локалните системи за достъп на трите офиса са застъпени в предходния пример, тук ще обърнем внимание на достъпа до паркинга и самите офиси (етажи).


Означения

M0 - биометричен четец със скенер за пръстови отпечатъци, клавиатура за въвеждане на PIN, достъп с RFID безконтактни карти
R0 - RFID четец за безконтактни карти

План

R0 - достъп до офисите за съответните им служители, достъп до паркинга; достъп на персонала по поддръжката до всички офиси и паркинга
М0 - достъп до сградата - за посетители с RFID карти, дедени им от охраната; за всички останали с пръстов отпечатък, при проблеми - PIN
Охраната известява по телефона съответен офис за пристигнал посетител и му предоставя безконтактна карта със съответен достъп; допуска посетители до паркинга и следи за напускането им

Нива на достъп

Ниво посетител - M0, локални четци на офисите (при желание), след получаване на карта за достъп със съответните привилегии от охраната
Първо ниво - персонал - R0, M0, локални четци на офисите - от 09:00 до 17:30 всеки работен ден
Второ ниво - чистачка, поддръжка - R0, M0, локални четци на офисите - от 07:00 до 09:00 всеки работен ден
Трето ниво - мениджмънт,охрана, собственик (според договореностите) - R0, M0, локални четци на офисите (пълен достъп)
Без нужда от контрол на достъпа: няма

Натрупвана и следена информация от системата за контрол на достъпа и работното време ™

От локалните четци на офисите - За всеки мениджър/собственик на офис - определя се работното време, престоя, броя на влизанията и излизанията на персонала. Ограничава съответните нива за достъп по дни и часове на заложеното работно време

От R0 - определя се работното време, престоя, броя на влизанията и излизанията на персонала. Ограничава съответните нива за достъп по дни и часове на заложеното работно време. Следи натовареността на паркинга от служители и посетители.

От М0 - определя се работното време, престоя, броя на влизанията и излизанията на персонала. Ограничава съответните нива за достъп по дни и часове на заложеното работно време. Дава информация за натовареността на сградата и износването (амортизацията) на настилки, офис площи и др.

Постигнати цели и извлечени ползи

  1. Осигурява достъпа на персонал само, когато това е необходимо и определено от мениджмънта
  2. Осигурява гъвкаво увеличаване на работното време при необходимост чрез временни корекции в правилата за достъп
  3. Пълен контрол и статистика върху присъствието (отстъствието) на персонала, работното време, началото и края на работния ден. Статистика по служители, дни, месеци и др.
  4. Алармира при надвишаване на работното време от персонала
  5. Позволява достъпа на посетители (клиенти) с възможност за следене на тяхното движение и престой в сградата, общите помещения и офисите
  6. Висока сигурност (за да достигне до работното си място всеки преминавава през минимум три контроли, включително физическа)
  7. Ефективен мениджмънт върху сградата, амортизацията й, нейната сигурност и натоварване. Опция за контрол на асансьорите според достъпа на съответния служител/посетител (не може да слезе на етаж, различен от зададения) - споделят клиентите ни
  8. Ефективно и справедливо разпределение на заплащането - закъсняващите и тръгващите си по-рано търпят санкции - споделят клиентите ни
  9. Дисциплиниращ ефект върху планирането на работното време от страна на служителите - споделят клиентите ни
  10. Постигнат увеличен престиж във връзка с използване на върхови технологии в организирането на бизнеса - споделят клиентите ни

"
Примерна организация за контрол на достъпа и работното време за сграда

»   Информация за контакт с нас Клиентите, които ни се довериха Продуктите, които внасяме или произвеждаме Решенията, които реализираме Технологиите, които използваме Начало