Web Analytics

     Как да купя? » Поддръжка » Документи » Мултимедиа » Термини » Търсене » Карта на сайта » Партньори

Home
HomeHomeTechnologySolutionsProductsOur CustomersAbout us

Home
» Начало » Решения » Контрол на достъпа » ХотелиПримерна организация за контрол на достъпа и работното време за хотел

Общи пояснения

На входа на хотела обикновено не се поставят устройства за контрол на достъпа, за да се улеснят посетителите да ползват напр. ресторант, кафене, либи бар и др., вместо да се ограничават само за гости на хотела.

Охраната издава карти за достъп до паркинга; рецепцията за достъп до съответните услуги - басейн, SPA, кафе-панорама, за нощувки и пакети и т.н.


Нива на достъп

Ниво посетител - само заплатените услуги - например Паркинг, Басейн, Джакузи
Първо ниво - персонал - от 09:00 до 17:30 всеки работен ден - до съответните съоръжения, етажи и др.
Второ ниво - гости на хотела - за времето на заплатения престой до етажа и стаята си, при пакетни услуги до съответните съоръжения/помещения
Трето ниво - мениджмънт,охрана - (пълен достъп)
Без нужда от контрол на достъпа: лоби, рецепция, различни помещения - сладкарница, кафе, ресторант и др.

Означения

R - RFID четец за безконтактни карти
M - биометричен четец със скенер за пръстови отпечатъци, клавиатура за въвеждане на PIN, достъп с RFID безконтактни карти
S - RFID четец за безконтактни карти, вграден в бравата на стаята

План

R - разделение на достъпа според заплатените от посетителя/госта на хотела услуги. Например може да има посетител, желаещ да ползва басейна, без да е гост на хотела. Друг пример - някои от гостите на хотела ползват в пакет освен нощувката и достъп до SPA центъра на хотела
М - осигуряват достъпа на персонала, гостите и посетителите на хотела до съответните етажи. Например посетител на хотела има право да ползва асансьора само до кафе-панорамата на последния етаж, но не може да слезе другаде. Или гост на хотела, настанен в стая на втория етаж има съответно достъп само до него и кафе-панорамата.
S - осигуряват достъп до стаите на гостите на хотела и обслужващия персонал. Дават информация кога има човек в стаята.

При наличието на толкова много четци, възможностите за права на съответния посетител/гост/служител са практически неограничени - той може да има достъп до определени сгради/етажи/помещения в определени часове, дни от седмиците, месеца; за други сгради/етажи/помещения периодите да са различни; при отпуска (болест) може да се анулира достъпът му напълно и т.н.

Натрупвана и следена информация от системата за контрол на достъпа и работното време ™

 • Пълен контрол над работното време и местоположението (до секунда) на персонала
 • Пълен контрол над движението и ползваните услуги от посетители/гости на хотела
 • Заетост на стаите - кога гостите са в стаите и кога може да се чисти
 • Натовареност на съответните съоръжения и помещения - басейни, SPA, ресторанти и др.
 • Лесна отчетност за ползваните услуги
 • Брой обслужени стаи на час/ден/седмицаа/месец от всеки служител
 • Много други (по желание на клиента)

Постигнати цели и извлечени ползи

 1. Осигурява достъпа на персонал само, когато това е необходимо и определено от мениджмънта
 2. Осигурява гъвкаво увеличаване на работното време при необходимост чрез временни корекции в правилата за достъп
 3. Пълен контрол и статистика върху присъствието (отстъствието) на персонала, работното време, началото и края на работния ден. Статистика по служители, дни, месеци и др.
 4. Алармира при надвишаване на работното време от персонала
 5. Специфични справки - напр. брой обслужени стаи от съответната камериерка
 6. Съпоставки, следене на сезонните колебания, посещаемост на различните услуги, предлагани в хотела
 7. Пълен контрол над посетителите и гостите на хотела без необходимост от допълнителен персонал
 8. Всичката информация е в реално време, с точност до секунда
 9. Повишена ефективност на персонала
 10. Лесно планиране на необходимите консумативи
 11. Повишена сигурност и спокойствие в хотела
 12. Много, много други

Допълнителни модули

 • Информационни графични дисплеи във всяка хотелска стая, показващи текуща информация - температура в стаята, температура навън, температура на водата в басейна/морето, прогноза за времето, телефонни номера в хотела, реклами и др.
 • Връзка с телефонна централа ™ за автоматизирани поръчки от room service, заявка за SPA процедури, аларма и много други
 • Връзка със системата за видеонаблюдение на ™ за заснемане на лица, опитващи да придобият достъп до забранени зони
 • Връзка със системата за автоматизация на ™ за изгасяне на осветление/отопление/коридори при липса на хора в хотелските стаи/коридори/съоръжения
 • Специални разработки, според изискванията и организацията на бизнеса при клиента"
Примерна организация за контрол на достъпа и работното време за хотел»   телефонна централа
Информация за контакт с нас Клиентите, които ни се довериха Продуктите, които внасяме или произвеждаме Решенията, които реализираме Технологиите, които използваме Начало