Web Analytics

     Как да купя? » Поддръжка » Документи » Мултимедиа » Термини » Търсене » Карта на сайта » Партньори

Home
HomeHomeTechnologySolutionsProductsOur CustomersAbout us

Home
» Начало » Решения » Контрол на достъпа » ОфисиПримерна организация за контрол на достъпа и работното време за офис


Означения:

B1 - биометричен четец със скенер за пръстови отпечатъци и клавиатура за въвеждане на PIN
R1, R2, R3 - RFID четец за безконтактни карти

План:

B1 - достъп до офиса за всички служители
R1 - достъп до стаята на мениджмънта
R2 - достъп до стаята на персонала
R3 - достъп до склада

Нива на достъп

Първо ниво - персонал - B1, R2 - от 09:00 до 17:30 всеки работен ден
Второ ниво - персонал с достъп до склада - B1, R2, R3 - от 09:00 до 17:30 всеки работен ден
Трето ниво - чистачка, поддръжка - B1, R1, R2 - от 07:00 до 09:00 всеки работен ден
Четвърто ниво - мениджмънт - B1, R1, R2, R3 (пълен достъп)
Без нужда от контрол на достъпа: WC, Коридор, Зала за срещи

Натрупвана и следена информация от системата за контрол на достъпа и работното време ™

От B1 - определя се работното време, престоя, броя на влизанията и излизанията на персонала. Ограничава съответните нива за достъп по дни и часове на заложеното работно време

От R1 - определя се работното време, престоя, броя на влизанията и излизанията на персонала. Ограничава съответните нива за достъп по дни и часове на заложеното работно време

От R2 - определя се работното време, престоя, броя на влизанията и излизанията на персонала. Ограничава съответните нива за достъп по дни и часове на заложеното работно време

От R3 - определя достъпа до склада (може да се обвърже с доставка или изписване на стока, фактуриране, ревизии, инвентаризации и др.), определя се работното време, престоя, броя на влизанията и излизанията на персонала. Ограничава съответните нива за достъп по дни и часове на заложеното работно време

Постигнати цели и извлечени ползи

 1. Осигурява достъпа на персонал само когато това е необходимо и определено от мениджмънта
 2. Осигурява гъвкаво увеличаване на работното време при необходимост чрез временни корекции в правилата за достъп
 3. Лимитира достъпа до невралгични точки (като склада) само до материално отговорните лица
 4. Пълен контрол и статистика върху присъствието (отстъствието) на персонала, работното време, началото и края на работния ден. Статистика по служители, дни, месеци и др.
 5. Алармира при надвишаване на работното време от персонала
 6. Позволява достъпа на посетители (клиенти) без намеса в системата - след като им се отвори входната врата, попадат в залата за срещи
 7. Висока сигурност (за да достигне до работното си място всеки преминавава през минимум две контроли)
 8. Ниска цена на инсталацията, обуславена от малкия брой четции и късите разстояния между тях
 9. Ефективно и справедливо разпределение на заплащането - закъсняващите и тръгващите си по-рано търпят санкции - споделят клиентите ни
 10. Дисциплиниращ ефект върху планирането на работното време от страна на служителите - споделят клиентите ни
 11. Постигнат увеличен престиж във връзка с използване на върхови технологии в организирането на бизнеса - споделят клиентите ни
"
Примерна организация за контрол на достъпа и работното време за офис


»   телефонна централа
Информация за контакт с нас Клиентите, които ни се довериха Продуктите, които внасяме или произвеждаме Решенията, които реализираме Технологиите, които използваме Начало