Web Analytics

     Как да купя? » Поддръжка » Документи » Мултимедиа » Термини » Търсене » Карта на сайта » Партньори

Home
HomeHomeTechnologySolutionsProductsOur CustomersAbout us

Home
» Начало » Решения » VoIP » Наета IP централа » Ограничаване на разговорите 5000 Cluster

Решения за VoIP

Наета IP базирана централа - Ограничаване на разговорите

Входящи разговори

Има случаи, когато е необходимо да се ограничават входящите разговори. Някои примери от практиката ни до момента:

  • Черни списъци - използват се за да се блокират входящите обаждания от нежелан абонат по CallerID - например маркетингови компании - може да е както глобално за цялата система, така и индивидуално за конкретен абонат на системата (служител);
  • GSM Гейтове - при изход на разговор от служител през GSM канал на централата, набрания абонат може да не отговори. Когато се опита да върне обаждането, най-често не може да се установи кой точно служител го е търсил. За целта изходящите повиквания през GSM са с ограничено CallerID - CLIR;
  • Лимитиране на продължителност на входящия разговор. Ползват го компании клиенти на т.нар. зелени телефони 0800. Цели се лимитиране на разговора в разумен период (напр. 12 минути), защото компанията плаща разговора, а словоохотливи клиенти - дал Бог...
Изходящи разговори

Изходящите разговори могат да се лимитират за цялата система, за група абонати (напр. отдели) или за всеки индивидуален абонат (служител). Някои от най-популярните ограничения са:

  • Ограничаване по направление - премахва се възможността абоната да провежда международни обаждания въобще;
  • Ограничаване по времетраене - налага се максимална продължителност на разговора към мобилни номера на напр. 15 минути;
  • Ценови лимит по дестинация - Абонат Х не може да изговори повече от 20 лева по международни дестинации;
  • Само вътрешни разговори - Абоната може да говори само с колегите си включени към централата .Следва: Факс система »
»
Ограничаване на разговорите


Нови възможности
Преценете сами каква IP централа, крайни устройства и инфраструктура са Ви необходими - напълно автоматично. Ако желаете, може да поискате и оферта за избраното. Опитайте сами »»   


телефонна централа
Информация за контакт с нас Клиентите, които ни се довериха Продуктите, които внасяме или произвеждаме Решенията, които реализираме Технологиите, които използваме Начало