Web Analytics

     Как да купя? » Поддръжка » Документи » Мултимедиа » Термини » Търсене » Карта на сайта » Партньори

Home
HomeHomeTechnologySolutionsProductsOur CustomersAbout us

Home
» Начало » Решения » VoIP » IP ЦентралиРешения за VoIP

Организации, нуждаещи се от телефонна централа последно поколение

Това решение е предпочитано от фирмите, които желаят да имат модерна телефонна централа с произволна свързаност - GSM, стационарни линии, VoIP линии. Харесвано е заради своята гъвкавост и адаптивност към специфичните нужди на организацията, своята надеждност, огромните си възможности, лесната поддръжка и не на последно място - лесното (и евтино) разширение на системата.

Решението включва
 • Произволен вид свързаност - обикновени линии, ISDN BRI, ISDN PRI, GSM, VoIP;
 • Произволен брой вътрешни / външни линии с възможност за добавяне/премахване при необходимост за много кратко време;
 • Ограничение на изходящите разговори - по служител, направление, продължителност, месечен лимит, др.;
 • Произволен брой fax линии, с автоматично установяване на факс сигнал, получаване и изпращане по e-mail;
 • Включване на служител към централата без значение от местоположението му - при наличие на (Интернет) свързаност;
 • Гласова поща (телефонен секретар) за всеки служител с възможност за получаване на съобщенията по e-mail, GSM и др.;
 • Автоматично или ръчно преминаване в режими "Не ме безпокойте (DND)", "Пренасочване на телефона (FWD)", "Следвай ме (FLW)" и др;
 • Организиране на гласови менюта за входщите разговори по отдели, вътрешни номера, директно набиране и др;
 • Статистика, графики, монитор в реално време, администрация от WEB интерфейс за цялата система;
 • Всички гласови възможности на сървърите, както и техните разширени.
Проблемите, които обикновено решава
 • Намалява телефонните сметки между 50 и 200% (зависи от вида и направлението на традиционните ВИ разговори);
 • Оптимизира външните Ви линии (намалява ги или ги заменя с аналогични);
 • Дава пълен контрол на мениджъмнта върху телефонната услуга - индивидуални разпечатки за всеки служител, лимити за всеки служител, запис на разговорите, подслушване в реално време и др.
 • Позволява директно набиране на служител отвън без намесата на оператор (секретарка);
 • Използва всички налични канали за електронна комуникация - глас, факс, e-mail и др.
Решението съдържа
 • Необходимият вид сървър(и);
 • Необходимият вид интерфейс(и) за свързване към традиционната телефонна мрежа;
 • Необходимите крайни устройства - IP телефони, АТА, факсове и/или софтуерни телефони;
 • Необходимият софтуер за работа, диагностика, мониторинг, справки на системата;
Решението се поддържа
 • Гаранционно - 2 години (5 години за интерфейсите) и 1 година за крайни устройства;
 • Настройка, промени в конфигурацията и др. - 1 година стандартно;
 • Извънгаранционно - на базата на допълнителен договор с минимална правна валидност 1 година;
 • Разширена поддръжка, 24/7, ниски времена за реакция при проблеми или възникнали спешни нужди от преконфигуриране - на базата на допълнителен договор с минимална правна валидност 1 година;
"
Организации, нуждаещи се от телефонна централа последно поколение


Нови възможности
Преценете сами каква IP централа, крайни устройства и инфраструктура са Ви необходими - напълно автоматично. Ако желаете, може да поискате и оферта за избраното. Опитайте сами »


»   телефонна централа

Условия за ползване » Гаранционна политика » Поддръжка
Hosted on 5000 Platform
, 2006-2012 ©
Информация за контакт с нас Клиентите, които ни се довериха Продуктите, които внасяме или произвеждаме Решенията, които реализираме Технологиите, които използваме Начало