Web Analytics

     Как да купя? » Поддръжка » Документи » Мултимедиа » Термини » Търсене » Карта на сайта » Партньори

Home
HomeHomeTechnologySolutionsProductsOur CustomersAbout us

Home
» Начало » Решения » VoIP » Терминиране на трафикРешения за VoIP

Организации, нуждаещи се от терминиране на трафик

Това решение е предпочитано от фирмите, защото позволява свързване на неограничен брой оператори на телефонни услуги, използващи различни протоколи и мрежи. Харесвано е заради своята гъвкавост и адаптивност към специфичните нужди на организацията, своята надеждност, огромните си възможности, лесната поддръжка и не на последно място - лесното (и евтино) разширение на системата.

Решението включва
 • Произволен вид свързаност - обикновени линии, ISDN BRI, ISDN PRI, GSM, VoIP. Повече информация »
 • Произволен брой вътрешни / външни линии с възможност за добавяне/премахване при необходимост за много кратко време;
 • Включване на произволен брой клиенти - при наличие на (Интернет) свързаност;
 • Интеграция със специализирания софтуер на клиента - билинг, CRM, ERP и др.;
 • Организиране на гласови менюта за входяите разговори - справка на сметка; баланс на сметка за предплатени клиенти;
 • Монитор в реално време за работата / натовареността на системата и линиите;
 • Статистика, графики, монитор в реално време, администрация от WEB интерфейс за цялата система;
 • Автоматичен избор на оператор според направление на разговора, дата, час и др.;
 • WEB интерфейс, позволяващ на клиентите да следят сметките си;
 • Билинг с възможност за различни ценови листи и правила за рутиране на разговорите за всеки отделен (или група) клиент;
 • Всички гласови възможности на сървърите, както и техните разширени.
Проблемите, които обикновено решава
 • Оптимизиране пътя на разговора (LCR);
 • Дублирани, триплирани направления при различни гласови оператори;
 • Дава пълен контрол на мениджъмнта върху телефонната услуга - индивидуални разпечатки за всеки оператор, лимити за всеки клиент, запис на разговорите, подслушване в реално време и др.
 • Позволява равномерно натоварване на всички изходящи канали на системата;
 • Използва всички налични канали за електронна комуникация - глас, факс, e-mail и др.
Решението съдържа
 • Необходимият вид сървър(и);
 • Необходимият вид интерфейс(и) за свързване към традиционната телефонна мрежа;
 • Необходимите крайни устройства - IP телефони, АТА, факсове и/или софтуерни телефони;
 • Необходимият софтуер за работа, диагностика, мониторинг, справки на системата;
Решението се поддържа
 • Гаранционно - 2 години (5 години за интерфейсите) и 1 година за крайни устройства;
 • Настройка, промени в конфигурацията и др. - 1 година стандартно;
 • Извънгаранционно - на базата на допълнителен договор с минимална правна валидност 1 година;
 • Разширена поддръжка, 24/7, ниски времена за реакция при проблеми или възникнали спешни нужди от преконфигуриране - на базата на допълнителен договор с минимална правна валидност 1 година;


"
Организации, нуждаещи се от терминиране на трафик
Нови възможности
Преценете сами каква IP централа, крайни устройства и инфраструктура са Ви необходими - напълно автоматично. Ако желаете, може да поискате и оферта за избраното. Опитайте сами »


»   »   


телефонна централа
Информация за контакт с нас Клиентите, които ни се довериха Продуктите, които внасяме или произвеждаме Решенията, които реализираме Технологиите, които използваме Начало