Web Analytics

     Как да купя? » Поддръжка » Документи » Мултимедиа » Термини » Търсене » Карта на сайта » Партньори

Home
HomeHomeTechnologySolutionsProductsOur CustomersAbout us

Home
» Начало » Технология » Контрол на достъп
VoIP

Обединява традиционната телефония с последните технологии в преноса на глас и видео за комуникационни цели

Видеонаблюдение

Осъществява видеонаблюдение и запис на видео и събития по нов, прогресивен начин в IP преносна среда

Контрол на достъпа

Контролира пропускателния режим и работното време чрез последно поколение технологии - RFID, биометрия и др.

» Вече четете.    

Автоматизация

Прави невъзможното - възможно; Контрол на произволни електроуреди, по произволен начин, от произволно място

» Искате това?    

Какво представлява контролът на достъпа

Всеки ръководител се среща с проблема за сигурността на своя бизнес - контролиране достъпа до сгради, производствени халета, складове и др. от своите служители, клиенти, партньори и доставчици. Автоматизираният контрол на достъпа премахва необходимостта от физически контрол на входовете и изходите на контролираните помещения, сгради, паркинги и др. Това се постига чрез някакъв вид оторизация на желаещото достъп лице.

Как беше преди?

Обикновено на входовете на паркинги, предприятия, сгради и офиси имаше служител, обслужващ пропускателния режим. Това решение има много недостатъци:

 • Заплата за служителя или служителите, осъществяващи контрола
 • Помещения за тях
 • Водене на дневник за влизащите/напускащите париметъра лица
 • Усложнена комуникация със служителите, желаещи да допуснат до себе си посетител
 • Нарушаване закона за личните данни чрез изискване и записване данни от посетителите (номер на лична карта, ЕГН и др.)
 • Тромава промяна в пропусквателните режими
 • Невъзможност за лесно установяване присъствието на даден служител/посетител в периметъра с ограничен достъп, както и неговото напускане

Списъкът, разбира се, може да бъде продължен, но целта на този документ е да се даде по-ясна представа за предимствата и недостатъците на новите технологии.

Как е сега?

Използвайки различни технологии за оторизация, на които ще се спрем по-нататък, се постига компютърно регистриране на събития като вход и изход на лице за определен периметър, както датата и часа на това събитие, продължителност на престоя и др.

Нещо повече - нашите системи не само отчитат събитията, но взимат решения в реално време. Това дава възможност за (например) дефиниране на определени правила за достъп до даден периметър, за дадено лице или група хора. Да си представим, че имаме два вида служители - инженери, занимаващи се с разработката на дадено изделие и работници, сглобяващи го на практика. Чрез нашите системи, можем да позволим достъпа на работници до работилницата всеки работен ден в работно време, а на инженерите - по всяко време на денонощието. Всички параметри могат да се конфигурират и настройват от разстояние, за всеки служител, за група служители, посетители и др.

Какво представлява конролът на работното време

Много бизнеси разчитат на присъствие за пълното работно време на своите служители. В миналото имаше т.нар. "присъствени книги", в които всеки служител заявяваше чрез подписа си своето явяване на работа и респективно - своето напускане. Обикновено това отново се контролираше от допълнителен персонал и водеше до неудобствата посочени няколко абзаца по-горе.

Системите ™ решават този проблем чрез постоянен запис на събитията от устройствата за достъп и позволяват автоматично съставяне на отчети за:

 • Начало на работното време по служители, отдели, звена, сгради, офиси или други фирмени разделения
 • Край на работното време по служители, отдели, звена, сгради, офиси или други фирмени разделения
 • Общо човекочаса по служители, отдели, звена, сгради, офиси или други фирмени разделения за ден, седмица, месец, година и т.н.
 • Сравнителни справки за служителите с класации
 • Други"
Какво представлява контролът на достъпа и работното време»   телефонна централа
Информация за контакт с нас Клиентите, които ни се довериха Продуктите, които внасяме или произвеждаме Решенията, които реализираме Технологиите, които използваме Начало