Web Analytics

     Как да купя? » Поддръжка » Документи » Мултимедиа » Термини » Търсене » Карта на сайта » Партньори

Home
HomeHomeTechnologySolutionsProductsOur CustomersAbout us

Home
» Начало » Технология » Контрол на достъп » PIN контрол
VoIP

Обединява традиционната телефония с последните технологии в преноса на глас и видео за комуникационни цели

Видеонаблюдение

Осъществява видеонаблюдение и запис на видео и събития по нов, прогресивен начин в IP преносна среда

Контрол на достъпа

Контролира пропускателния режим и работното време чрез последно поколение технологии - RFID, биометрия и др.

» Вече четете.    

Автоматизация

Прави невъзможното - възможно; Контрол на произволни електроуреди, по произволен начин, от произволно място

» Искате това?    

PIN контрол

Една от най-древните и често използвани технологии за оторизация е чрез въвеждане на уникална поредица от цифри чрез клавиатура. Конкретният код се присвоява на съответен служител и така той се идентифицира от системата.

Положителни страни

  • евтини устройства за оторизация
  • висока разпознаваемост на технологията от персонал, посетители и др.
  • надеждност и лесна администрация

Отрицателни страни

  • лесно открадване на кода - чрез визуално наблюдение (напр. Група служители чакащи да се оторизират и гледащи в клавиатурата), чрез поставяне на различни физически устройства на клавиатурите (разпространено при банкоматите) и др.
  • лесно преотстъпване на кода на друго лице с цел заблуда на системата или проникване на едновременно няколко лица с един и същ код (има софтуерно решение за избягване)
  • необходимост от физически достъп до устройството (амортизация, климатични влияния, опасност от вандалщина)

Както ще научите по-нататък този способ за оторизация все още не е мъртъв, тъй като се използва като комбинация от по-иновативни методи или при критичен отказ на някои от по-напредналите технологии.

"
Контрол чрез PIN код


»   Информация за контакт с нас Клиентите, които ни се довериха Продуктите, които внасяме или произвеждаме Решенията, които реализираме Технологиите, които използваме Начало