Web Analytics

     Как да купя? » Поддръжка » Документи » Мултимедиа » Термини » Търсене » Карта на сайта » Партньори

Home
HomeHomeTechnologySolutionsProductsOur CustomersAbout us

Home
» Начало » Технология » Контрол на достъп » RFID контрол
VoIP

Обединява традиционната телефония с последните технологии в преноса на глас и видео за комуникационни цели

Видеонаблюдение

Осъществява видеонаблюдение и запис на видео и събития по нов, прогресивен начин в IP преносна среда

Контрол на достъпа

Контролира пропускателния режим и работното време чрез последно поколение технологии - RFID, биометрия и др.

» Вече четете.    

Автоматизация

Прави невъзможното - възможно; Контрол на произволни електроуреди, по произволен начин, от произволно място

» Искате това?    

RFID контрол

Технология за оторизация чрез радио сигнал от малки разстояния. Принципът е доста прост - активно устройство (четец), което създава определено електромагнитно поле в малък диапазон (5-10 см) и безконтактна карта (има ключодържатели, пръстени и др.), която е пасивна. Когато картата попадне в полето на четеца, излъчва собствен сигнал, който след декодиране се преобразува в код за достъп.

Положителни страни

  • ниска амортизация на четците, възможност за изнасяне само на антената на открито
  • лесно боравене със системата
  • надеждност и лесна администрация
  • възможност за допълнителна клавиатура за PIN контрол
  • възможност за печат върху картите и тяхното обозначаване - на служител, по групи (служители, посетители, отдели и др.)

Отрицателни страни

  • сравнително скъпа технология
  • допълнителни разходи по подмяна на карти за напускащи/постъпващи служители
  • влияние от електромагнитни излъчвания
  • възможност за повреда на картата (огъване, пречупване)
  • възможност за загубване или преотстъпване картата на друго, неоторизирано лице

"
Контрол чрез безконтактна RFID технология

»   Информация за контакт с нас Клиентите, които ни се довериха Продуктите, които внасяме или произвеждаме Решенията, които реализираме Технологиите, които използваме Начало