Web Analytics

     Как да купя? » Поддръжка » Документи » Мултимедиа » Термини » Търсене » Карта на сайта » Партньори

Home
HomeHomeTechnologySolutionsProductsOur CustomersAbout us

Home
» Начало » Технология » Видеонаблюдение » Предназначение и цели
VoIP

Обединява традиционната телефония с последните технологии в преноса на глас и видео за комуникационни цели

Видеонаблюдение

Осъществява видеонаблюдение и запис на видео и събития по нов, прогресивен начин в IP преносна среда

» Вече четете.    

Контрол на достъпа

Контролира пропускателния режим и работното време чрез последно поколение технологии - RFID, биометрия и др.

Автоматизация

Прави невъзможното - възможно; Контрол на произволни електроуреди, по произволен начин, от произволно място

» Искате това?    

Предазначение и цели

Видеонаблюдателните системи са предназначени за визуално наблюдение на обекти с помощта на видеокамери. Представляват комплекс от няколко основни компоненти - една или повече видеокамери, устройство за обработка, предаване и запис на данните,- сървър за видеонаблюдение или мрежови видеосървър, както и монитор за изобразяване на видео данните. В тези системи се включват и различни аксесоари. Така изградени, системите позволяват да се следи един или едновременно няколко обекта. В зависимост от сложността им позволяват не само наблюдение на обекти, но и запис на получената информация, нейната последваща обработка и съхраняване.

Целите на видеонаблюдението могат да бъдат различни - сигурност и охрана, развлечение, видеоконферентни комуникации. Конкретните приложения - контрол, информираност, координиране на дейности, следене на трафик и много други. Обект на наблюдение обикновено е пространството около и в сгради, производства, пътни артерии. Често камери се поставят около домовете, където играят деца.

Цифровите системи за видеонаблюдение са неизменна част от съвременния офис. Те са авангардни и полезни от гледна точка на резултатите от работата им и възможностите, които имат. Наблюдение в реално време, запис и предаване на заснетото са сред основните им възможности.

Дори самото присъствие в офиса Ви на монитор с изображения на случващото се във фирмата може да убеди партньорите Ви в привързаност към новите технологии. Можете да наблюдавате обстановката вътре и около офиса дори когато пътувате.

Предлагаме специализирани сървъри за видеонаблюдение от серията HC и ZM.

Системите за видеонаблюдение сами по себе си не са завършени охранителни системи. И ако целта е пълноценна охрана, то успоредно със системата за видеонаблюдение е необходимо да се изгради контрол на достъпа.

Някои от моделите ни на системи за видеонаблюдение отлично се интегрират с предлаганите от нас системи за контрол на достъпа. Цифровите видеонаблюдателни системи, които предлагаме не само изобразяват и записват информацията, но могат да извършват анализ и да реагират на нея.
"
Предназначение и цели на видеонаблюдението


»   телефонна централа


Условия за ползване » Гаранционна политика » Поддръжка
Hosted on 5000 Platform
, 2006-2010 ©
Информация за контакт с нас Клиентите, които ни се довериха Продуктите, които внасяме или произвеждаме Решенията, които реализираме Технологиите, които използваме Начало