Web Analytics

     Как да купя? » Поддръжка » Документи » Мултимедиа » Термини » Търсене » Карта на сайта » Партньори

Home
HomeHomeTechnologySolutionsProductsOur CustomersAbout us

Home
» Начало » Технология » VoIP » Схеми на свързване
VoIP

Обединява традиционната телефония с последните технологии в преноса на глас и видео за комуникационни цели

» Вече четете.    

Видеонаблюдение

Осъществява видеонаблюдение и запис на видео и събития по нов, прогресивен начин в IP преносна среда

Контрол на достъпа

Контролира пропускателния режим и работното време чрез последно поколение технологии - RFID, биометрия и др.

Автоматизация

Прави невъзможното - възможно; Контрол на произволни електроуреди, по произволен начин, от произволно място

» Искате това?    

Примерни схеми на свързване

На тази страница ще намерите примерните схеми на свързване за различен вид хибридни мрежи, техните предимства при използване за определен вид дейност. Ако се спрете на някой вариант, натиснете върху схемата за повече информация. Тези схеми са примерни и могат да се комбинират (допълват) една с друга. Всички предложени схеми са реализирани на практика. За демонстрация се свържете с нас.

Самостоятелен офисХибридната мрежа замества офис централа, предоставя евтини разговори по интернет и директна връзка към GSM и PSTN мрежата. Може да се свърже с друга подобна хибридна мрежа (виж схемата за няколко офиса/магазина отдясно). Подробно »

Корпоративна GSM мрежаОфисът може да набира служителите си по тарифата на GSM бизнес групата си и обратно. Офисът може да набира по GSM тарифата си своите клиенти и обратно. Офисът може да набира по тарифата на GSM бизнес групата си отдалечено свое подразделение нямащо достъп до Интернет и обратно. Подробно »

Кол-центърКол-центъра използва различни VoIP оператори, за да може да получи най-добрата цена за съответната дестинация. Могат да бъдат привлечени служители, които да работят от вкъщи за кол-центъра (надомна, почасова работа). Кол-центъра може да получава обаждания от VoIP опраторите (в ролята на Helpdesk или поддръжка например). Подробно »

Група от офиси или магазиниХибридните мрежи между офисите се свързват една с друга посредством Интернет (VPN, VLAN). Магазини, международни офиси и партньори се свързват като отдалечени работни места към някоя от хибридните мрежи. Подробно »

Телефонни VoIP кабиниТелефонните кабини с интернет се свързват с офиса, избират най-изгодния оператор за съответно набраната дестинация и излизат към VoIP оператора през бързия Интернет на офиса (билинг контрол). Тези, които нямат Интернет се свързват на GSM гейта на офиса и излизат на VoIP като останалите. Подробно »

Терминиране на трафикТази схема Ви прави VoIP оператор от 2ро ниво (препродажба на трафик). Клиентите Ви могат да се свързват към услугата чрез Софтуер, IP телефон, GSM, фиксирана мрежа. Вие от своя страна рутирате разговорите по-най изгодното направление, към съответния VoIP оператор от 1во ниво (лицензиран телеком). Подробно »


Други свързвания


Ако се нуждаете от някакъв вид комуникация или схема, която не е застъпена на тази страница, се свържете с нас - заедно ще видим дали е възможно.

"
Примерни схеми на свързване
Нови възможности
Преценете сами каква IP централа, крайни устройства и инфраструктура са Ви необходими - напълно автоматично. Ако желаете, може да поискате и оферта за избраното. Опитайте сами »"
USB устройства
»   телефонна централа
Информация за контакт с нас Клиентите, които ни се довериха Продуктите, които внасяме или произвеждаме Решенията, които реализираме Технологиите, които използваме Начало