Web Analytics

     Как да купя? » Поддръжка » Документи » Мултимедиа » Термини » Търсене » Карта на сайта » Партньори

Home
HomeHomeTechnologySolutionsProductsOur CustomersAbout us

Home
» Начало » Технология » VoIP » Схеми на свързване » Самостоятелен офис
VoIP

Обединява традиционната телефония с последните технологии в преноса на глас и видео за комуникационни цели

» Вече четете.    

Видеонаблюдение

Осъществява видеонаблюдение и запис на видео и събития по нов, прогресивен начин в IP преносна среда

Контрол на достъпа

Контролира пропускателния режим и работното време чрез последно поколение технологии - RFID, биометрия и др.

Автоматизация

Прави невъзможното - възможно; Контрол на произволни електроуреди, по произволен начин, от произволно място

» Искате това?    

Самостоятелен офис

Хибридната мрежа замества офис централа, предоставя евтини разговори по интернет и директна връзка към GSM и PSTN мрежата. Може да се свърже с друга подобна хибридна мрежа.Легенда:

(1) Вътрешен абонат, софтуерен IP телефон
(2) Вътрешен абонат, хардуерен IP телефон
(3) Вътрешен абонат, WIFI телефон;
(4) Аналогов факс апарат;
(5) Server;
(6) Интернет връзка;
(7) GSM Gateway;
(8) PSTN Gateway
(9) VoIP оператор;
(10) GSM мрежа (MTel,Globul,VivaTel);
(11) PSTN мрежа (бТК, Орбител, Некском и др.);

Вътрешна мрежа

Всички абонати на Вашата вътрешна хибридна мрежа [(1),(2),(3),(4)] разговарят по между си безплатно, и ползват всички възможности на поставения Сървър. Примерния път на разговора е (1) » (5) » (2).

Изходящите обаждания могат да бъдат насочени в различни направления и използвайки мрежата да откриват най-евтиния маршрут за преминаване.

GSM разговорите (10) могат да бъдат пренасочени към Вашият фирмен GSM Gateway (7), с което да реализирате спестявания, надлежно обяснени тук. Примерния път на разговора е (1) » (5) » (7) » (10).

Стандартните селищни обаждания (11) могат да бъдат пренасочени директно към съответния оператор през Вашият PSTN Gateway (11), с което постигате и най-добра цена. Примерния път на разговора е (1) » (5) » (8) » (11).

Междуселищните обаждания (11) могат да бъдат пренасочени директно към съответния оператор през Вашият PSTN Gateway (11), или през Интернет (6) до Вашия VoIP оператор (9), с което постигате и най-добра цена. Примерния път на разговора е (1) » (5) » (8) » (11) или (1) » (5) » (6) » (9).

Международните обаждания винаги получават особено внимание от страна на потребителите. Това вече се променя. Благодарение на новите технологии, цената на международен разговор почти винаги е по-ниска от тази до мобилен абонат, а често и от цената на междуселищен. За целта е добре Вашите международни обаждания да преминават през Вашият VoIP оператор. Примерния път на разговора е (1) » (5) » (6) » (9).

Поглед от вън

С изграждането на хибридна мрежа Вашите средства за комуникация нарастват. Например:

Ваш клиент с GSM би предпочел да звънне в офиса на GSM Gateway, защото за него това е обаждане в рамките на мобилната мрежа. По този начин пестите пари на клиентите си, получавате обаждания, които иначе не бихте получили и демонстрирате уважение към хората, с които правите бизнес.

Ваш клиент от стационарната мрежа не желае да преминава всеки път през секретарки, чакане и прехвърляне на разговора. Той би предпочел да набере директно вътрешния номер на човека, с който желае да разговаря.

С навлизането на VoIP услугите и в България, макар и бавно започват да се откриват нови възможности. Вместо да откривате скъпи телефонни постове към традиционните телекоми, може да го направите на значително по-ниска цена при телекомите от ново поколение. Може да си откриете телефон и в друга държава (например USA, UK), за да могат Вашите чуждестранни партньори да Ви набират значително по-изгодно.

Заключение

Безспорно, на хибридните системи принадлежи близкото бъдеще. Те предлагат нови възможности за контрол над Вашите комуникации и комуникационни разходи. Създадени специално за Вашите нужди - те предлагат безкомпромисно съотношение на цена спрямо функционалност. Лесното им разширяване и надграждане ги прави фаворит в избора на модерната и развиваща се фирма. Не е приятно, когато само защото си назначил още трима души персонал трябва да сменяш и офис централата си, нали?

Цена на придобиване и експлоатация

Вътрешен абонат (1). Ако имате на разположение компютър в офиса си, цената на свързване на подобен абонат е около $9.00, колкото е цената на едни компютърни слушалки с микрофон. Значително по-удобно е изплозването на USB телефон. Такива предлагаме на цени между $20.00 и $50.00 - каквато е цената на не лош, стандартен домашен апарат.

Вътрешен абонат (2). Хардуерните IP телефони, които внасяме ние са с цени между $81.00 и $99.00 - по-малко от цената на стандартен бизнес апарат с екран и възможност за работа в обикновена офис телефонна централа. Те имат множество удобни функции и са специално пригодени за VoIP телефония.

Вътрешен абонат (3). WIFI телефоните са или специализирани (около $600.00), или комбинирани - GSM+WIFI ($800.00). Могат да се ползват и различни модели PDA (около $600.00). Ако желаете безжични телефони, Ви съветваме да си закупите обикновени DECT телефони (около $60.00), които ще свържем към IP мрежата Ви.

Аналоговите факсове (4) са добре разпространени, доколкото факс технологията е доста стара и утвърдена. Съвременните факсове се движат в широки ценови граници, но за около $100.00 може да закупи прилична машина.

VoIP сървъра (5) е с характеристики, избрани от Вас така, че да покриват Вашите потребности (брой вътрешни абонати, входящи линии и т.н.). За да получите точна цена, съобразена с Вашите нужди, ще се наложи да се свържете с нас, за да я калкулираме прецизно.

Интернет връзка (6). Богат избор, в зависимост от вида на свързване и скоростта. Проверете дали вече не сте потребител на Интернет доставчик. Lan достъпа е около 30.00 лв./месец, ADSL - около 36.00 лв., Наетите линии и Безжичния достъп са около 200 лв. (изискват и доп. оборудване), а оптичната свързаност е относително скъпа - около 1000 лв./месец.

GSM Gateway (7). Сравнително скъпо удоволствие. По настоящем - около 500 лв. Спестяванията, които се генерират обаче, правят GSM Gateway все по-разпространен интерфейс.

PSTN Gateway (8). В зависимост от линията, която искате да включите към Вашата хибридна мрежа. За обикновен телефон - цената е около $70.00 на линия, за ISDN BRI - около $250.00 на две линии, за ISDN PRI - около $900.00 за тридесет линии.

Таксуването за изходящи разговори (9), (10), (11) се определя от договорът Ви със съответния телекомуникационен оператор.

Цената за експлоатация е пренебрежимо малка. По същество хибридната мрежа е компютърна мрежа с определени модификации. Ако имате изградена компютърна мрежа във своя офис, знаете, че разходите клонят към нула.

Струва ли си парите?

Опитът показва, че в зависимост от провежданите от Вас разговори средните спестявания, които се реализират са от 20% до над 70% (в изключителни случаи и внимателно планиране). Преценете сами - все пак само Вие знаете колко отделяте месечно за комуникации?!

Разрастнали сте се повече?

» Вижте как може да свържете повече обекти към хибридната си мрежа...

"
Самостоятелен офисНови възможности
Преценете сами каква IP централа, крайни устройства и инфраструктура са Ви необходими - напълно автоматично. Ако желаете, може да поискате и оферта за избраното. Опитайте сами »"
USB устройства
»   


Условия за ползване » Гаранционна политика » Поддръжка
Hosted on 5000 Platform
, 2006-2009 ©
Информация за контакт с нас Клиентите, които ни се довериха Продуктите, които внасяме или произвеждаме Решенията, които реализираме Технологиите, които използваме Начало