Web Analytics

     Как да купя? » Поддръжка » Документи » Мултимедиа » Термини » Търсене » Карта на сайта » Партньори

Home
HomeHomeTechnologySolutionsProductsOur CustomersAbout us

Home
» Начало » Технология » VoIP » Предимства
VoIP

Обединява традиционната телефония с последните технологии в преноса на глас и видео за комуникационни цели

» Вече четете.    

Видеонаблюдение

Осъществява видеонаблюдение и запис на видео и събития по нов, прогресивен начин в IP преносна среда

Контрол на достъпа

Контролира пропускателния режим и работното време чрез последно поколение технологии - RFID, биометрия и др.

Автоматизация

Прави невъзможното - възможно; Контрол на произволни електроуреди, по произволен начин, от произволно място

» Искате това?    

Прeдимства на VoIP технологията спрямо традиционната телефония

За да е ясна схемата на връзките между Вашата бъдеща хибридна мрежа останалите участници в комуникационния пазар сме предоставили долната схема, която изглежда сложно само на пръв поглед.

Означенията групирани според вида на свързване за различните комуникационни секции, а имменно: (1) е Вашата бъдеща IP хибридна мрежа (2) е публичната телекомуникационна мрежа. В нея участват всички лицензирани комуникационни оператори на фиксирана и мобилна телефония като БТК, МТел, Глобул, Орбител и др. С (3) сме означили друга IP хибридна мрежа, като Вашата, която може да се намира в друг град, държава или дори континент. Вашият телекомуникационен сървър сме означили с (4).

Крайните устройства във всяка мрежа сме означили по следния начин:

 • (1.1), (3.1) - мрежови принтер, факс, др.
 • (1.2), (3.2) - дисплей, телевизор, компютърен екран
 • (1.3), (3.3) - камера, способна да предава видео по Интернет
 • (1.4), (2.3), (3.4) - компютър или терминал
 • (1.5), (3.5) - IP телефон, USB телефон
 • (2.1) - стандартен стационарен или мобилен телефон / факс
 • (2.2) - PDA, Лаптоп или друго устройство с WIFI възможности

Връзките

 • Всички комуникации между (1) и (3) (телефонни разговори, телемостове, конферентни разговори, обмен на видео, данни, глас) са безплатни и в двете посоки. Връзката минава директно (1)-->(3) - безплатно и (3)-->(1) - безплатно
 • Всички комуникации между (1) и (2) (телефонни разговори, конферентни разговори, обмен на данни, глас) са по тарифата на съответния PSTN оператор и в двете посоки. Връзката минава директно (1)-->(2) - за сметка на (1) и (2)-->(1) - за сметка на (2)
 • Всички комуникации между (3) и (2) (телефонни разговори, конферентни разговори, обмен на данни, глас) са по тарифата на съответния PSTN оператор и в двете посоки. Връзката минава през (4): (3)-->(4)-->(2) - за сметка на (1) и (2)-->(4)-->(3) - за сметка на (2)

От практиката

Очаквате важен разговор, но ви се налага да излезете от офиса. Натискате един бутон на своя служебен IP телефон и вашият телефонен номер се прехвърля на мобилния Ви телефон. Другите членове на офиса дори няма да направят разликата - те ще продължат да прехвърлят разговорите към вътрешния Ви абонатен номер.

Здравословни проблеми Ви задържат в къщи. Същевременно клиентите Ви държат да разговарят именно с Вас... Няма проблем. Включете служебния си IP телефон на домашната Интернет връзка и отново сте в офиса. Можете да бъдете търсени, да комуникирате с колегите си, да осъществявате разговори по външните офис линии и т.н... Споменахме ли, че това за Вас е безплатно?!

Предприемате пътуване в чужбина. Защо не и на друг континент... Вместо да плащате баснословни сметки за роуминг или да ползвате все така скъпите стационарни телефони, включете своя служебен IP телефон към Интернет връзката във Вашата хотелска стая. Изненада! Вие отново сте в офиса... Сега може да говорите със всички мрежи в страната, така, както го правите от работното си място - при това - на същите ниски цени. Останете колкото желаете...


Новите предимства

Идва ред на онова, което прави нашето решение различно от стандартните телефонни централи (дори от тези от най-висок клас). Някои от най-важните предимства на предлагания нов модел на комуникация са следните:

 • Оторизация за работа в мрежата (от всяка точка на планетата)
 • Видео връзка, телемостове
 • Текстови съобщения между абонатите
 • Неограничен брой вътрешни номера
 • Гласова поща за абонат или група абонати
 • Гласова поща към e-mail/GSM/PDA
 • Съхраняване информация за повикванията в БД
 • Автоматичен запис на всички разговори
 • Запис на част от разговор
 • минимум 6 линии за всеки вътрешен номер / абонат
 • До 6 чакащи повиквания
 • конферентни разговори
 • Режими - на разположение, извън офиса, не ме безпокойте, други
 • ФАКС за всеки вътрешен номер и за цялата мрежа; автоматично установяване на факс сигнал
 • гласови менюта за навигация и информация
 • Музика по избор (Mp3) при трансфер (Transfer) или задържане на повикване (Hold)
 • Текст към говор - за динамично генериране на гласови менюта (IVR)
 • Външни / допълнителни VoIP Gateways за осъществяване на безплатни или евтини международни разговори през Интернет
 • Софтуерни или хардуерни крайни устройства
 • Нощен/дневен/празничен/друг режим на гласови менюта и функционалност на мрежата
 • Отчитане на времетраене/цена на повикване в БД
 • Лимити на вътрешните постове - по време, сума, направление и др.
 • Отдалечено наблюдение, следене на статуса на системата
 • Плюс още много други (над 2000) функции

Стандартни предимства

Всяка по-модерна телефонна централа, поддържа някои стандартни функции, които естествено присъстват и в нашето високотехнологично решение:

 • Пренасочване на повикване при заето
 • Прехвърляне на повикване (Transfer)
 • Поставяне повикването на задържане (Hold)
 • конферентни разговори
 • Идентификация на повикването (Caller ID)
 • Блокиране на повиквания по Caller ID
 • Aвтоматично установяване на факс сигнал
 • Нощен/дневен/празничен/друг режим
 • Отчитане на времетраене/цена на повикване

Хардуерът

Като говорим за предимства, не може да не споменем и хардуера (всички онези жици, сървъри, IP телефони и други), който седи зад нормалната експлоатация на една хибридна мрежа.

Основният плюс е, че Вашата организация вероятно вече притежава и експлоатира много от компонентите на една хибридна мрежа. Такива са интернет сървърите, компютрите в организацията, UTP/FTP кабелите, мрежовите суичове, хъбове, рутери. Всички тези, а и много други се покриват напълно с нуждите на хибридната мрежа. С малко софтуер и настройки, може да се окаже, че цената на придобиване и пускане в експлоатация на Вашата хибридна мрежа е смешна на фона на новите възможности, които Ви предоставя.

За оценка на съществуващия при Вас хардуер, както и за нуждата от попълването му с нови мрежови компоненти може да се обърнете към нас. Ще го направи безплатно и бързо - без задължения от Ваша страна.

» За какво още, освен за VoIP може да използвате сървъра си..."
Прeдимства на VoIP технологията спрямо традиционната телефония
Нови възможности
Преценете сами каква IP централа, крайни устройства и инфраструктура са Ви необходими - напълно автоматично. Ако желаете, може да поискате и оферта за избраното. Опитайте сами »"
USB устройства
»   телефонна централа

Условия за ползване » Гаранционна политика » Поддръжка
Hosted on 5000 Platform
, 2006-2012 ©
Информация за контакт с нас Клиентите, които ни се довериха Продуктите, които внасяме или произвеждаме Решенията, които реализираме Технологиите, които използваме Начало